ხელოვნება

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
578105
0
60
block

Press the card to flip it.

ჰოლანდიელი. რელიგიურ თემებზე ხატავდა, მასკულანური თემები.მისი ნახატების პერსონაჟები ძლიერი კაცები არია, გმირები. ერთ-ერთ პირველი ვინც მთ₾იანად შიშვლე ქალებს ხატავდა. ბაროკოს პერიოდი

რუბენსი

Did you get it right?

578106
0
60
none
578107
0
60
none
578108
0
60
none
578109
0
60
none
578111
0
60
none
578112
0
60
none
578113
0
60
none
578114
0
60
none
578115
0
60
none
578116
0
60
none
578117
0
60
none
578118
0
60
none
578119
0
60
none
578120
0
60
none