Kapitel 5 - Organiska Ämnen

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
380699
0
120
block

Press the card to flip it.

Tre exempel på Fossila bränslen

Kol, Olja och Naturgas

Did you get it right?

380700
0
120
none
380701
0
120
none
380702
0
120
none
380703
0
120
none
380704
0
120
none
380705
0
120
none
380707
0
120
none
380709
0
120
none
380710
0
120
none
380712
0
120
none
380713
0
120
none
380714
0
120
none
380715
0
120
none
380716
0
120
none