Kamalayang Ponolohiya

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":85610,"quiz_id":"6201","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-07-03 04:25:37","updated_at":"2016-07-03 04:29:24","questionName":"Ito ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig at isang malapatinig sa loob ng isang pantig.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":85608,"quiz_id":"6201","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-07-03 04:20:58","updated_at":"2016-07-03 04:29:24","questionName":"Ano ang kayarian ng pantig ng salitang \"manggagawa\"?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":85605,"quiz_id":"6201","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-07-03 04:14:49","updated_at":"2016-07-03 04:29:24","questionName":"Ito ay saltik ng salita o bawat bigkas ng bibig sa pagsasabi ng salita.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"3","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":85609,"quiz_id":"6201","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-07-03 04:23:54","updated_at":"2016-07-03 04:29:24","questionName":"Ito ang ay magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa isang pantig.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"3","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":85606,"quiz_id":"6201","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-07-03 04:16:35","updated_at":"2016-07-03 04:29:24","questionName":"Ito ay paraan ng pagbabahagi ng salita sa mga pantig.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"3","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":85611,"quiz_id":"6201","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-07-03 04:29:08","updated_at":"2016-07-03 04:29:24","questionName":"Ano ang pares minimal ng salitang \"dalita\"?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"3","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":85607,"quiz_id":"6201","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-07-03 04:16:51","updated_at":"2016-07-03 04:29:24","questionName":"Ano ang wastong pantig ng salitang \"eskwelahan\"?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"3","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
85610
0
120
block

Ito ay tumutukoy sa pinagsamang tunog ng isang patinig at isang malapatinig sa loob ng isang pantig.

Select the correct answer(s).  

(0/0)
85608
0
120
none
85605
0
180
none
85609
0
180
none
85606
0
180
none
85611
0
180
none
85607
0
180
none