Juridiska ord

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":68774,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 19:08:58","updated_at":"2016-05-19 19:09:32","questionName":"Skyldigheten att sluta avtal:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66711,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:18:31","updated_at":"2016-05-19 19:04:35","questionName":"Vid tvekan:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66714,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:23:20","updated_at":"2016-05-19 19:04:35","questionName":"Transport av k\u00f6pobjekt som g\u00e5r l\u00e4ngre \u00e4n lokalt:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69585,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 09:00:33","updated_at":"2016-05-21 09:00:33","questionName":"En typisk r\u00e4ttsregel \u00e4r en generell","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68770,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 19:01:48","updated_at":"2016-05-19 19:04:35","questionName":"Om ett \u00f6verl\u00e4mnande beviljas f\u00f6r en g\u00e4rning som uppfyller kraven \u00e4r det i regel \u00e4ven m\u00f6jligt att \u00f6verl\u00e4mna samma person f\u00f6r brott som inte fyller kraven betr\u00e4ffande tidsbest\u00e4mmelserna:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66717,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:26:39","updated_at":"2016-05-19 19:04:35","questionName":"Ingendera parten prestationsskyldig f\u00f6rr\u00e4n motprestationen tillhandah\u00e5lls:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66712,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:21:32","updated_at":"2016-05-19 19:04:35","questionName":"Transporten av k\u00f6pobjekt \u00e4r lokal:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66660,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 06:32:06","updated_at":"2016-05-19 19:04:35","questionName":"F\u00f6rm\u00e5nstagarna till avkastningen enligt stiftelsef\u00f6rordnandet:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":66722,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-16 08:40:39","updated_at":"2016-05-19 19:04:35","questionName":"Oavtalat sk\u00e4ligt pris inkluderar alla kostnader tills:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69588,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 09:04:02","updated_at":"2016-05-21 09:04:02","questionName":"avtalstyp som k\u00e4nnetecknas av att bindande avtal kommer till st\u00e5nd genom utbyte av samst\u00e4mmiga viljef\u00f6rklaringar utan krav p\u00e5 s\u00e4rskild form:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69579,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 08:53:53","updated_at":"2016-05-21 08:53:53","questionName":"Valfri:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68768,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 18:59:02","updated_at":"2016-05-19 19:04:35","questionName":"En f\u00f6ruts\u00e4ttning f\u00f6r att marknadsf\u00f6ring ska vara otillb\u00f6rlig \u00e4r att den i m\u00e4rkbar m\u00e5n p\u00e5verkar eller sannolikt p\u00e5verkar mottagarens f\u00f6rm\u00e5ga att fatta ett v\u00e4lgrundat aff\u00e4rsbeslut -> det s\u00e5 kallade:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68771,"quiz_id":"5177","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 19:03:01","updated_at":"2016-05-19 19:04:35","questionName":"Avtal sluts genom faktiskt handlande och inte spr\u00e5klig kommunikation:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
68774
0
600
block

Skyldigheten att sluta avtal:

Fill in the blanks  

(0/0)

66711
0
600
none
66714
0
600
none
69585
0
600
none
68770
0
600
none
66717
0
600
none
66712
0
600
none
66660
0
600
none
66722
0
600
none
69588
0
600
none
69579
0
600
none
68768
0
600
none
68771
0
600
none