Извод функције

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
201551
0
120
block

Press the card to flip it.

Одредити први извод дате функције. На другој страни картице овог текста је и решење за проверу.

1/(3·(x²)⅓)Did you get it right?

201552
0
120
none
201555
0
120
none
201558
0
180
none
201560
0
120
none
201581
0
120
none
201586
0
120
none