Ispit UTR

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":233991,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:43:40","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Odrediti razred najjednostavnijeg oblika formalnog automata kojim je mogu\u0107e prihvatiti jezik:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/ispit-utr\/izraz1.JPG","position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233990,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:41:34","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Odredite koji niz pripada jeziku opisanom regularnim izrazom:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/ispit-utr\/reg.JPG","position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233976,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:06:41","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Ozna\u010dite koja od navedenih produkcija je u Chomskyjevom normalnom obliku:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233992,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:45:47","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Odrediti razred najjednostavnijeg oblika formalnog automata kojim je mogu\u0107e prihvatiti jezik:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/ispit-utr\/izraz2.JPG","position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233982,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:18:13","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Ako je u generativnom stablu neki \u010dvor ozna\u010den znakom X, a njegova djeca su ozna\u010dena znakovima Y1, Y2, ..., Yn slijeva nadesno onda vrijedi:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":234000,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:57:33","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Neka je zadan NP - potpun jezik L1 i neki jezik L2. Ako je jezik L1 mogu\u0107e u polinomnom vremenu svesti na jezik L2, za jezik L2 mo\u017eemo zaklju\u010diti:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233994,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2017-07-06 14:52:01","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Za svaki zadani jezik odrediti klasu jezika najmanje strukturne slo\u017eenosti u kojoj je zadani jezik sadr\u017ean.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233988,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:39:56","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Tijekom formalnog postupka konstrukcije gramatike za zadani TS, prema algoritmu u ud\u017ebeniku \"Uvod u teoriju ra\u010dunarstva\",na temelju prijelaza \u03b4(q, X) = (p, Y, R) nastaje koliko produkcija? Pretpostavite da je skup ulaznih znakova \u03a3 jednak {0, 1}.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233998,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:55:27","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Zadan je TS sa 16 radnih traka koji s prostornom slo\u017eeno\u0161\u0107u n^2 prihva\u0107a neki jezik L. Tada postoji TS s 8 radnih traka koji prihva\u0107a isti jezik L s prostornom slo\u017eeno\u0161\u0107u (odabrati najsporije rastu\u0107u funkciju koja zadovoljava uvjete zadatka):","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233985,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:35:25","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Prilikom konstrukcije gramatike za jezik zadan Turingovim strojem s obostrano neograni\u010denom trakom s ciljem generiranja po\u010detne konfiguracije Ts-a prema algoritmu u ud\u017ebeniku \"Uvod u teoriju ra\u010dunarstva\", zadaju se sljede\u0107e produkcije (a predstavlja sve znakove iz ulazne abecede TS, B je znak prazne \u0107elije TS i q0 je po\u010detno stanje TS):","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233986,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:36:59","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Kontekstno ovisni jezici zatvoreni su s obzirom na (odabrati najve\u0107i to\u010dan skup):","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233984,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:25:17","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Naju\u017ea klasa jezika u kojoj se uvijek nalazi presjek kontekstno neovisnog i regularnog jezika jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233980,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:12:47","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Uvjet podudarnosti za stanja p i q jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233996,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:53:39","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Kolika je vremenska slo\u017eenost prihva\u0107anja jezika L = {wcw^(R)|w e (a + b)* } u ovisnosti o duljini niza n.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":233983,"quiz_id":"13440","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-07-06 14:23:36","updated_at":"2017-07-06 14:58:25","questionName":"Za lijevo asocijativan operator + gradi se sljede\u0107a jednozna\u010dna gramatika:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
233991
0
120
block

Odrediti razred najjednostavnijeg oblika formalnog automata kojim je moguće prihvatiti jezik:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
233990
0
120
none
233976
0
120
none
233992
0
120
none
233982
0
120
none
234000
0
120
none
233994
0
120
none
233988
0
120
none
233998
0
120
none
233985
0
120
none
233986
0
120
none
233984
0
120
none
233980
0
120
none
233996
0
120
none
233983
0
120
none