İslâm Tarihi

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
1045619
0
60
block

- Kafkasya’da Türklerle (Türgişler) olan mücadeleler hızlandı. -Maveraünnehir ve Hazar Türklerinden de Kafkasya’nın bir bölümünü alındı. -Buhara, Semerkant, Taşkent gibi Türk böıgeleri fethedildi. -Hindistan’da Sind ve Güney Pencab’ın fethini gerçekleştirildi. -Tarık Bin Ziyad komutasında Cebeli Tarık boğazı geçilerek Ispanya kuşatıldı. Yukarıda verilen gelişmeler aşağıdaki hangi Emevi halifelerinden hangisi döneminde yaşanmıştır?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


1045620
0
60
none
1045621
0
60
none
1045622
0
60
none