IPS 2-2/1

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
102337
0
180
block

Kedudukan ayah, dalam keluarga sebagai...

Select the correct answer(s).  

(0/0)


102338
0
180
none
102339
0
180
none
102340
0
180
none
102341
0
180
none
102342
0
180
none
102343
0
180
none
102344
0
180
none
102345
0
180
none
102346
0
180
none
102347
0
180
none
102348
0
180
none
102349
0
180
none
102350
0
180
none
102351
0
180
none