IOR

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
124672
0
60
block

"Najwyższe, spośród wymienionych, napięcie na lampie rentgenowskiej stosowane jest w:"

Select the correct answer(s).  

(0/0)


124673
0
60
none
124674
0
60
none
124675
0
60
none
124676
0
60
none
124677
0
60
none
124678
0
60
none
124679
0
60
none
124680
0
60
none
124681
0
60
none
124682
0
60
none
124683
0
60
none
124684
0
60
none
124685
0
60
none
124686
0
60
none