Internationell straffrätt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":70182,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 08:13:01","updated_at":"2016-05-22 08:13:21","questionName":"Lagtekniskt karakt\u00e4riseras de nationella jurisdiktionsreglerna ofta av att de anger den nationella straffr\u00e4ttens (eller strafflagstiftningens) \"till\u00e4mplighet\" p\u00e5 brott. Ut\u00f6ver denna allm\u00e4nna r\u00e4ttsf\u00f6ljd inneh\u00e5ller reglerna ytterligare rekvisit, som kan kallas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70168,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 07:47:11","updated_at":"2016-05-22 07:47:11","questionName":"Om en stat str\u00e4cker sin straffr\u00e4ttsliga jurisdiktion till utlandet utan att kunna p\u00e5visa en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69498,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:06:23","updated_at":"2016-05-21 06:06:23","questionName":"Utstr\u00e4ckning av straffr\u00e4ttslig jurisdiktion till g\u00e4rningar som inte har ett tillr\u00e4ckligt n\u00e4ra samband med staten i fr\u00e5ga f\u00f6rbjuds av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69494,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 05:49:42","updated_at":"2016-05-21 05:49:42","questionName":"Globaliseringseffekter:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69497,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:03:01","updated_at":"2016-05-21 06:03:01","questionName":"Internationell straffr\u00e4tt i sn\u00e4v bem\u00e4rkelse \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69496,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:00:10","updated_at":"2016-05-21 06:00:10","questionName":"Folkr\u00e4tten kan s\u00e4gas vara","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70178,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 07:58:37","updated_at":"2016-05-22 07:58:37","questionName":"Typiskt finner man att de nationella jurisdiktionsreglerna anses \"ge uttryck f\u00f6r\", \"basera sig p\u00e5\" eller kunna \"inordnas under\" diverse","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70185,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 08:18:30","updated_at":"2016-05-22 08:18:30","questionName":"De folkr\u00e4ttsliga","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69495,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 05:59:05","updated_at":"2016-05-22 03:15:51","questionName":"Exempel p\u00e5 den internationell straffr\u00e4ttens m\u00e5nga betydelser:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70175,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 07:55:06","updated_at":"2016-05-22 07:55:06","questionName":"Fast\u00e4n ingen omfattande komparativ granskning av staternas r\u00e4ttsystem i syfte att klarg\u00f6ra vilka anknytningars godtagbarhet det r\u00e5der konsensus om, kan man \u00e4nd\u00e5 utg\u00e5 fr\u00e5n att det finns vissa erk\u00e4nda","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
70182
0
600
block

Lagtekniskt karaktäriseras de nationella jurisdiktionsreglerna ofta av att de anger den nationella straffrättens (eller strafflagstiftningens) "tillämplighet" på brott. Utöver denna allmänna rättsföljd innehåller reglerna ytterligare rekvisit, som kan kallas

Fill in the blanks  

(0/0)Dessa karaktäriserar den jurisdiktionsrättsliga kärnan i respektive jurisdiktionsregel och gör det möjligt att ordna in varje regel under en eller flera

utgående från vilken

faktorn ger uttryck för.70168
0
600
none
69498
0
600
none
69494
0
600
none
69497
0
600
none
69496
0
600
none
70178
0
600
none
70185
0
600
none
69495
0
600
none
70175
0
600
none