Internationell straffrätt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":69494,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 05:49:42","updated_at":"2016-05-21 05:49:42","questionName":"Globaliseringseffekter:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70168,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 07:47:11","updated_at":"2016-05-22 07:47:11","questionName":"Om en stat str\u00e4cker sin straffr\u00e4ttsliga jurisdiktion till utlandet utan att kunna p\u00e5visa en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69495,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 05:59:05","updated_at":"2016-05-22 03:15:51","questionName":"Exempel p\u00e5 den internationell straffr\u00e4ttens m\u00e5nga betydelser:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69498,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:06:23","updated_at":"2016-05-21 06:06:23","questionName":"Utstr\u00e4ckning av straffr\u00e4ttslig jurisdiktion till g\u00e4rningar som inte har ett tillr\u00e4ckligt n\u00e4ra samband med staten i fr\u00e5ga f\u00f6rbjuds av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69497,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:03:01","updated_at":"2016-05-21 06:03:01","questionName":"Internationell straffr\u00e4tt i sn\u00e4v bem\u00e4rkelse \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70178,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 07:58:37","updated_at":"2016-05-22 07:58:37","questionName":"Typiskt finner man att de nationella jurisdiktionsreglerna anses \"ge uttryck f\u00f6r\", \"basera sig p\u00e5\" eller kunna \"inordnas under\" diverse","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70182,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 08:13:01","updated_at":"2016-05-22 08:13:21","questionName":"Lagtekniskt karakt\u00e4riseras de nationella jurisdiktionsreglerna ofta av att de anger den nationella straffr\u00e4ttens (eller strafflagstiftningens) \"till\u00e4mplighet\" p\u00e5 brott. Ut\u00f6ver denna allm\u00e4nna r\u00e4ttsf\u00f6ljd inneh\u00e5ller reglerna ytterligare rekvisit, som kan kallas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69496,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:00:10","updated_at":"2016-05-21 06:00:10","questionName":"Folkr\u00e4tten kan s\u00e4gas vara","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70185,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 08:18:30","updated_at":"2016-05-22 08:18:30","questionName":"De folkr\u00e4ttsliga","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":70175,"quiz_id":"5357","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-22 07:55:06","updated_at":"2016-05-22 07:55:06","questionName":"Fast\u00e4n ingen omfattande komparativ granskning av staternas r\u00e4ttsystem i syfte att klarg\u00f6ra vilka anknytningars godtagbarhet det r\u00e5der konsensus om, kan man \u00e4nd\u00e5 utg\u00e5 fr\u00e5n att det finns vissa erk\u00e4nda","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
69494
0
600
block

Globaliseringseffekter:

Fill in the blanks  

(0/0)

70168
0
600
none
69495
0
600
none
69498
0
600
none
69497
0
600
none
70178
0
600
none
70182
0
600
none
69496
0
600
none
70185
0
600
none
70175
0
600
none