Infracciones Convivencia

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
654607
0
60
block

Press the card to flip it.

Escopir en qualsevol dels espais definits en aquestes Ordenances,

Leve

Did you get it right?

654608
0
60
none
654609
0
60
none
654610
0
60
none
654611
0
60
none
654612
0
60
none
654613
0
60
none
654614
0
60
none
654615
0
60
none
654616
0
60
none
654617
0
60
none
654618
0
60
none
654619
0
60
none
654620
0
60
none
654621
0
60
none