Informaticabegrippen

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
134461
0
300
block

Match volgende begrippen

Match the text (click and drag)   

(0/0)




Match the text

Programma

Programmatekst

Coderen

Compileren

Algoritme

Programmeren

Gegevensstructuren

Controlestructuren

Click and drag

een reeks voorschriften (een recept), die stapsgewijs worden afgehandeld om tot een oplossing van een probleem te komen

het ontwerpen van algoritmen, d.w.z. het ontwerpen van gegevensstructuren en controlestructuren.

reeks van instructies in machinetaal (=objectcode), die de computer kent en kan afhandelen in een welbepaalde volgorde. Omdat objectcode binair is, spreekt men ook nog van machinecode.

beschrijven het verloop van de gegevensverwerking. Ze bepalen welke acties de gegevensobjecten ondergaan. Kunnen schematisch worden voorgesteld.

De organisatie van de gegevensobjecten naar hun type en onderlinge samenhang. We vatten de gegevensobjecten samen in een gegevenstabel (objectentabel).

het vertalen van een de broncode naar de objectcode door middel van een compiler (vertaalprogramma). Hierbij wordt de programmatekst omgezet in een programma.

reeks opdrachten in mensgerichte programmeertaal (=broncode). Deze tekst wordt met behulp van een editor (tekstverwerker) ingetypt.

het neerschrijven van een programmatekst in een of andere programmeertaal.


134462
0
300
none
134463
0
300
none
134464
0
300
none