Informacijos matavimas

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":859534,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2019-09-24 10:13:11","updated_at":"2019-09-24 10:21:18","questionName":"Sujunkite program\u0173 r\u016b\u0161is su tinkamais apib\u016bdinimais ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"5","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106429,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2016-09-27 08:47:37","updated_at":"2019-09-24 10:16:39","questionName":"Sujunkite lygius dyd\u017eius:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"5","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":106425,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"3","created_at":"2016-09-27 08:27:20","updated_at":"2019-09-24 10:16:39","questionName":"I\u0161rikiuokite did\u0117jan\u010diai:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"6","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":106408,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-09-27 06:40:05","updated_at":"2023-10-04 08:52:00","questionName":"De\u0161imtain\u012f skai\u010di\u0173 118 paverskite \u012f dvejetain\u012f.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"6","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106424,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-09-27 08:19:45","updated_at":"2020-10-13 06:33:57","questionName":"Kiek bit\u0173 informacijos gausite u\u017ekodav\u0119 m\u0117nesio dien\u0105?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106411,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-09-27 06:45:49","updated_at":"2020-10-13 06:34:55","questionName":"Kiek bit\u0173 informacijos gausite u\u017ekodav\u0119 vaivoryk\u0161t\u0117s spalv\u0105?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106410,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-09-27 06:41:48","updated_at":"2023-10-04 09:12:02","questionName":"Dvejetain\u012f skai\u010di\u0173 11011 paverskite \u012f de\u0161imtain\u012f.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"6","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":110243,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-10-04 07:22:12","updated_at":"2021-10-22 08:52:13","questionName":"Kiek bit\u0173 informacijos gausite atsp\u0117j\u0119 skai\u010di\u0173 i\u0161 intervalo [30;38]?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106409,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-09-27 06:40:58","updated_at":"2023-10-04 09:11:03","questionName":"Dvejetain\u012f skai\u010di\u0173 110001 paverskite \u012f de\u0161imtain\u012f.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"6","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":106406,"quiz_id":"7302","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-09-27 06:32:36","updated_at":"2023-10-04 09:12:39","questionName":"De\u0161imtain\u012f skai\u010di\u0173 55 paverskite \u012f dvejetain\u012f.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"7","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
859534
0
300
block

Sujunkite programų rūšis su tinkamais apibūdinimais

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

Viešojo naudojimo

Nemokama

Atviroji

Laikinai nemokama

Demonstracinė

Komercinė

Click and drag

Programos autorius sąmoningai atsisako savo autoriaus teisių ir leidžia visiems ja naudotis nemokamai.

Programai suteikiamas bandomasis laikotarpis, po kurio reikia arba įsigyti programą, arba atsisakyti ja naudotis.

Programa, už kurios naudojimą imamas mokestis. Parduodama su licencija.

Programos pirminiai tekstai platinami laisvai ir nemokamai. Kiekvienas naudotojas gali juos taisyti, papildyti ir pan.

Programos versija, skirta programos galimybėms demonstruoti.

Programa galima naudotis nemokamai, tačiau ji saugoma autorių teisių: jos negalima pardavinėti ir joje negalima dėti reklamos.


106429
0
300
none
106425
0
360
none
106408
0
360
none
106424
0
120
none
106411
0
120
none
106410
0
360
none
110243
0
120
none
106409
0
360
none
106406
0
420
none