III_3.2-1_Quiz_Patologi

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
563982
0
900
block

1. Vilken jing mai har följande specifika symtom: bl.a. Hernia / bråck och smärta i skrotum (hos mannen), smärtor i nedre buken och buksvullnad (hos kvinnan)?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
563983
0
900
none
563984
0
900
none
563985
0
900
none
563986
0
900
none
563987
0
900
none
563988
0
900
none
563989
0
900
none
563990
0
900
none
563991
0
900
none
563992
0
900
none
563993
0
900
none