III_3.1_Quiz_Meridianer – Jing Luo_Allmänt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
565522
0
900
block

1. Begreppet jing luo (經絡) har översatts till begreppet meridian, men hur lyder hela betydelsen av begreppet jing luo, vilket förslag är riktigt?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
565523
0
900
none
565524
0
900
none
565525
0
900
none
565526
0
900
none
565527
0
900
none
565528
0
900
none
565529
0
900
none
565530
0
900
none
565531
0
900
none