III. 3.1_Frågor_Meridianer – Jing Luo_Allmänt

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
406578
0
780
block

Begreppet jing luo (經絡) har översatts till begreppet meridian, men hur lyder hela betydelsen av begreppet jing luo, vilket förslag är riktigt?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
406579
0
600
none
406580
0
600
none
406581
0
300
none
406582
0
600
none
406583
0
600
none
406584
0
300
none
406585
0
600
none
406586
0
600
none
406587
0
600
none