II_Quiz_De fem elementen – Wu Xing

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
563927
0
600
block

1. De kinesiska tecknen för wu (五) betyder siffran fem och xing (行) betyder att vandra/färdas. Tillsammans betyder de:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
563928
0
600
none
563929
0
600
none
563930
0
600
none
563931
0
600
none
563932
0
600
none
563933
0
600
none
563934
0
600
none
563935
0
600
none
563936
0
600
none
563937
0
600
none
563938
0
600
none
563939
0
600
none
563940
0
600
none