Hyra av fast egendom

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":71138,"quiz_id":"5464","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 18:11:51","updated_at":"2016-05-23 18:11:51","questionName":"De p\u00e5f\u00f6ljder som kan aktualiseras d\u00e5 hyresg\u00e4sten bryter mot n\u00e5gon av dennes skyldigheter \u00e4r:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71141,"quiz_id":"5464","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 18:21:02","updated_at":"2016-05-23 18:21:02","questionName":"Hyresobjektet kallas i lagen f\u00f6r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71133,"quiz_id":"5464","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 17:59:11","updated_at":"2016-05-23 17:59:11","questionName":"Det \u00e4r ocks\u00e5 normalt hyresv\u00e4rdens ansvar att h\u00e5lla l\u00e4genheten i skick under hyrestiden. Om v\u00e4rden inte avhj\u00e4lper brister i l\u00e4genheten finns f\u00f6ljande p\u00e5f\u00f6ljder:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71125,"quiz_id":"5464","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 17:47:46","updated_at":"2016-05-23 17:47:46","questionName":"Om tiden f\u00f6r ett hyresavtal \u00e4r \u00f6ver 9 m\u00e5nader eller obest\u00e4md m\u00e5ste avtalet","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71140,"quiz_id":"5464","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 18:18:44","updated_at":"2016-05-23 18:18:44","questionName":"Det f\u00f6religger en skyldighet f\u00f6r hyresg\u00e4sten att","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71123,"quiz_id":"5464","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 17:44:06","updated_at":"2016-05-23 17:44:06","questionName":"F\u00f6r hyresavtal g\u00e4ller ett","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71139,"quiz_id":"5464","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 18:15:18","updated_at":"2016-05-23 18:15:18","questionName":"Hyresg\u00e4sten \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":71128,"quiz_id":"5464","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-23 17:51:32","updated_at":"2016-05-23 17:51:32","questionName":"Hyresv\u00e4rdens skyldigheter \u00e4r prim\u00e4rt att tillhandah\u00e5lla l\u00e4genheten i","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
71138
0
600
block

De påföljder som kan aktualiseras då hyresgästen bryter mot någon av dennes skyldigheter är:

Fill in the blanks  

(0/0)

71141
0
600
none
71133
0
600
none
71125
0
600
none
71140
0
600
none
71123
0
600
none
71139
0
600
none
71128
0
600
none