hfst 1 (414)

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
121858
0
120
block

Press the card to flip it.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

Did you get it right?

121859
0
120
none