Гранична вредност низа

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
200730
0
420
block

Press the card to flip it.

Да ли постоји гранична вредност низа? Ако постоји, одредити је и решење задатака проверити на другој страни картице на којој је текст.

Да. Низ је конвергентан и има граничну вредност 3/2.Did you get it right?

200735
0
420
none
200737
0
420
none
200738
0
300
none
200739
0
120
none
200740
0
420
none
200741
0
420
none
200742
0
420
none
200743
0
420
none
200744
0
420
none
200745
0
420
none
200746
0
420
none
200747
0
420
none