none $ua = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])


Гранична вредност низа

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


Да ли постоји гранична вредност низа? Ако постоји, одредити је и решење задатака проверити на другој страни картице на којој је текст.

Да. Низ је конвергентан и има граничну вредност 3/2.


Did you get it right?