Glukoneogeneza

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
357867
0
180
block

U?oz enzymy w kolejnosci dzia?ania w glukoneogenezie

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the Text

1

2

3

4

Click and drag

fruktozo-1,6-bisfosfataza

karboksylaza pirogronianowa

glukozo-6-fosfataza

karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa


357868
0
180
none
357869
0
180
none
357870
0
180
none
357871
0
180
none
357872
0
180
none