Glucósidos cardiacos

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
127628
0
60
block

Mecanismo de acción glucosidos cardiacos

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the Text

1

2

3

4

5

Click and drag

Activa Intercambiador Na, Ca

Aumenta Fuerza contracción (inotrópico positivo)

aumenta Na

Inhibición reversible de Na/KAtpasa

Aumenta Ca