Glikoliza By Zuzia

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
352513
0
180
block

U?oz enzymy glikolizy w odpowiedniej kolejnosci.

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Click and drag

Aldolaza

Heksokinaza/ glukokinaza

Mutaza fosfoglicerynianowa

Fosfofruktokinaza

Kinaza fosfoglicerynianowa

Dehydrogenaza gliceraldehydo-3-fosforanowa

Enolaza

Kinaza pirogronianowa

Izomeraza fosfoheksozowa

Dehydrogenaza mleczanowa


352514
0
60
none
352515
0
180
none
352516
0
180
none
352517
0
180
none
352518
0
180
none
352519
0
180
none
352520
0
180
none
352521
0
180
none
352522
0
180
none
352523
0
180
none
352524
0
180
none
352525
0
180
none
352526
0
180
none
352527
0
180
none