Γιγνώσκεις, ἅ ἀναγιγνώσκεις;

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
164121
0
20
block

Λέξεων…ταξίδι:Τι σημαίνει η λέξη «ποίμνιον»;

Select the correct answer(s).  

(0/0)
164122
0
20
none
164123
0
20
none
164125
0
20
none
164126
0
20
none
164127
0
20
none
164128
0
20
none
164129
0
20
none
164130
0
30
none
164131
0
20
none
164134
0
20
none
164136
0
20
none
164137
0
20
none
164175
0
20
none
164140
0
20
none