Gerak Pada Tumbuhan

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
564959
0
1200
block

Gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan disebut . . . .

Select the correct answer(s).  

(0/0)