Geograafia

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
381808
0
120
block

Pane mõisted paari

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

migratisoon

Sisseränne

Click and drag

mujalt tulevate inimeste alaliselt või pikemaks ajaks võõrsile siirdumine

inimeste alaline või pikaajaline ümberasumine ühest riigist teise, aga ka elupaiga vahetamine sama riigi piires