Fiziologji

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":379742,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 12:08:13","updated_at":"2018-02-15 12:08:13","questionName":"Valvula mitrale eshte ne te njejten ane te zemres si","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379774,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 12:22:07","updated_at":"2018-02-15 12:22:07","questionName":"Ne miofibrile gjenden keto vargje proteinike","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379923,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 13:44:16","updated_at":"2018-02-15 13:44:16","questionName":"sekretimi i hormoneve kontrollohet kryesisht nga","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379762,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 12:16:26","updated_at":"2018-02-15 12:16:26","questionName":"Substanca e cila lirohet ne mbaresat terminale te fijeve nervore dhe e cila nevojitet per perhapjen e impulsit quhet","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379919,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 13:43:10","updated_at":"2018-02-15 13:43:10","questionName":"Cili hormon stimulon sekretimin gastrik te HCL","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379770,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 12:19:53","updated_at":"2018-02-15 12:19:53","questionName":"Hormonet qe shkaktojn vazokonstruksion jane","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379775,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 12:24:28","updated_at":"2018-02-15 12:24:28","questionName":"Pse shfaqet poliuria te personat e qe vuajne nga diabeti","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379911,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 13:40:31","updated_at":"2018-02-15 13:40:31","questionName":"Rritja e koncentrimit te CO2 ne gjak do te shkaktoje","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379750,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 12:11:50","updated_at":"2018-02-15 12:11:50","questionName":"Toni i pare i zemres eshte i shoqeruar me ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379915,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 13:41:55","updated_at":"2018-02-15 13:41:55","questionName":"Gjate eksperiumit normal","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379756,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 12:13:56","updated_at":"2018-02-15 12:13:56","questionName":"receptoret ne majen e gjuhes jane me te ndjeshem per","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379741,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 12:06:48","updated_at":"2018-02-15 12:06:48","questionName":"Cili pohim i meposhtem eshte i implikuar ne relaksimin e sfinktereve prekapilarik","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379772,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 12:20:57","updated_at":"2018-02-15 12:20:57","questionName":"Lidhja e oksigjenit per hemoglobines karakterizohet si","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379907,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 13:39:05","updated_at":"2018-02-15 13:39:05","questionName":"Sasia e ajrit ne hapsirat e vdekura eshte","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":379927,"quiz_id":"19393","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-15 13:46:03","updated_at":"2018-02-15 13:46:03","questionName":"Funksioni primar i eritrociteve eshte","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
379742
0
120
block

Valvula mitrale eshte ne te njejten ane te zemres si

Select the Correct Answers  

(0/0)
379774
0
120
none
379923
0
120
none
379762
0
120
none
379919
0
120
none
379770
0
120
none
379775
0
120
none
379911
0
120
none
379750
0
120
none
379915
0
120
none
379756
0
120
none
379741
0
120
none
379772
0
120
none
379907
0
120
none
379927
0
120
none