Filipino Exam

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":613886,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:02:28","updated_at":"2018-11-09 16:11:26","questionName":"May layuning ilahad ang iba\u2019t ibang gabay at pamantayqang sumusukat sa moralidad ng isang tao.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613890,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:05:44","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita na may kalayaan ang tao na magdesisyon o pumili para sa kanyang sarili","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613882,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 15:56:57","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ay sentro ng mundo, binibigyang tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento, atbp.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613884,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 15:59:38","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita ang karanasan at nasaksihan ng karakter sa kaniyang lipunan.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613887,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:02:57","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning iangat at maging pantay ang pagtingin sa isyu ng mga miyembro ng LGBTQI.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613891,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:06:23","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita na may kalayaan ang tao na magdesisyon o pumili para sa kanyang sarili","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613885,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:01:52","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita na Malaki ang kakayanan ng tao na umangat sa buhay","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613889,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:04:41","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning ipakita ang nilalaman at mensahe ng akda sa paggamit ng mga simbolo.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613883,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 15:59:11","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning magpakilala ng kakayahan at kapangyarihan ng babae.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":613888,"quiz_id":"30125","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-11-09 16:04:05","updated_at":"2018-11-09 16:10:58","questionName":"May layuning iparating ang mensahe sa tuwinang paraan, sapat lamang ang sinasabi ng may akda sa mambabasa.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
613886
0
60
block

May layuning ilahad ang iba’t ibang gabay at pamantayqang sumusukat sa moralidad ng isang tao.

Select the correct answer(s).  

(0/0)


613890
0
120
none
613882
0
60
none
613884
0
120
none
613887
0
60
none
613891
0
120
none
613885
0
120
none
613889
0
120
none
613883
0
120
none
613888
0
60
none