Filipino

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
307586
0
60
block

Ito ay sistematiko at syentipikong proseso ng pangangalap, Pagsusuri, Pagsasaayos, Pagoorganisa at pagpapakahulugan ng mga datos tungo sa paglutas ng suliranin,pagpapatotoo ng prediksyon at pagpapatunay sa imbensyong nagawa ng tao.

Select the correct answer(s).  

(0/0)


307587
0
0
none
307588
0
60
none
307589
0
120
none
307590
0
60
none
307591
0
60
none
307592
0
60
none
307593
0
60
none
307594
0
60
none
307595
0
60
none
307596
0
60
none
307597
0
60
none
307598
0
60
none
307599
0
60
none
307600
0
60
none