Filipino

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
119117
0
5
block

1. Tunog ng bawat titik sa isang salita.

Select the correct answer(s).  

(0/0)
119119
0
120
none
119120
0
5
none
119125
0
5
none
119126
0
5
none
119127
0
5
none
119128
0
5
none
119129
0
5
none
119130
0
5
none
119131
0
5
none
119132
0
5
none
119133
0
5
none
119134
0
5
none
119135
0
5
none
119136
0
5
none