Filipino

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
95438
0
120
block

ang wika ay mula sa

Fill in the blanks  

(0/0)Malay