Fàrmacs ATB

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":393877,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:53:17","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"Un antif\u00f9ngic podr\u00eda ser..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"El Ketoconazol, Miconazol i la Nistatina son antifungics d'us habitual, el primer per el peu d'atleta i el segon \u00e9s el Mycostatin (Candida bucal), si cap d'ells resulta ja que el fong ha arribat a capes profundes, s'utilitza l'amfotericina B, un antif\u00f9ngi","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393876,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:52:24","updated_at":"2018-02-27 15:35:35","questionName":"Un antif\u00f9ngic podr\u00eda servir per a..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"Els antif\u00f9ngics \u00e9s un grup redu\u00eft dintre dels eliminadors de vida, s\u00f3n medicaments d'\u00fas perllongat en el qual el fong pot tornar-se resistent i persistir m\u00e9s enll\u00e0 de l'esperat","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393868,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:44:27","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"La Tetraciclines..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"\u00c9s una fam\u00edlia d'ATB, t\u00e9nen multiples efectes secundaris relacionats amb el sistema gastrointestinal. Una particularitat \u00e9s que donat en nens durant l'etapa de formaci\u00f3 de les dents, pot arribat a decolorar-les o produ\u00efr taques fosques en elles.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393879,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:54:55","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"El bacteri actua infectant la cel\u00b7lula, el virus en canvi..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"Un virus, aprofita les estructures de una cel\u00b7lula sana, inoculant el seu ADN al interior i aprofitant la resta d'estructures de la cel\u00b7lula per replicar-se al interior, creant noves cel\u00b7lules amb capacitat d'infectar altres cel\u00b7lules un cop la cel\u00b7lula i","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393871,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:46:52","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"Una Quinolona usada de forma habitual en infeccions d'orina podr\u00eda ser..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"Actuen davant Cocs, Bacils Anaerobis i Bacteris Gram -, sobretot de vies urinaries, per aix\u00f3 el Norfloxacino \u00e9s el ATB d'elecci\u00f3 ja que arriba en bona dosis a l'orina. Un altre ATB per v\u00edess urinaries \u00e9s la Fosfomicina (Monurol) un dels m\u00e9s receptats per ","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393873,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:48:51","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"Utilitzar\u00eda un ATB si..","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"Nom\u00e9s febre, ja que la resta sense m\u00e9s informaci\u00f3 podrien ser al\u00b7l\u00e8rgiques, v\u00edriques (de forma habitual) i causada per fongs, la febre \u00e9s el signe principal que ens mostre una infecci\u00f3 que requereixi ATB","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393870,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:46:12","updated_at":"2018-02-27 15:36:17","questionName":"La sobredosificaci\u00f3 de Macr\u00f3lids pot ocasionar..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"Tots, s'ha de tindre molt en compte perque la sobredosis de ATB, sobretot de Macrolids i Penicil\u00b7lines poden ocasionar sordera en nens ja que \u00e9s sobredosifica alguns nens amb errros de mg\/Kg","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393874,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:49:42","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"El bacteri m\u00e9s persistent en infeccions urinaries \u00e9s..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"Per proximitat de la v\u00eda digestiva amb la unirnaia, \u00e9s el bacteri que provoca m\u00e9s infeccions urinaries.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393878,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:54:15","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"El herpes podr\u00eda ser un virus tractat amb..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"La resta son antiviris i retrovirus, per\u00f2 el f\u00e0rmac d'elecci\u00f3 per l'herpes labial \u00e9s l'aciclovir (Zovirax)","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393866,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:41:34","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"La Neomicina es un ATB utilitzat en...","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"La Neomicina \u00e9s del grup dels aminogluc\u00f2sids, \u00e9s un f\u00e0rmac espec\u00edfic i conmunment utilitzat per enterobacteris. Tamb\u00e9 trobem la presentaci\u00f3 en coliri per conjuntivitis provocades per enterobacteris.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393867,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:43:03","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"Amb la Rifampicina podem eliminar... ","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"La Rifampicina \u00e9s un potent ATB capa\u00e7 d'eliminar bacteries resistents productors de Lepra, Tuberculosis i Legionel\u00b7la, una particularitat que te, \u00e9s que tenyeix l'orina de color taronja molt notable.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393872,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:48:14","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"La Sulfamida \u00e9s..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"A principis de segle era utilitzat a mode d'antis\u00e9ptic per a ferides urgents, actualment s'utilitza en dermatologia per lesions, ja sigui en pomada o ap\u00f2sit.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393875,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:51:03","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"La Cloxicil\u00b7lina \u00e9s de \u00fas com\u00fa en..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"Impetigen, Cel\u00b7lulitis, infeccions secundaries, i for\u00fancols, s\u00f3n les m\u00e9s utilitzades, cal recordar que la Cloxacil\u00b7lina \u00e9s del grup de les Penicil\u00b7lines, per tant d'ampli aspectre.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393891,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2018-02-27 15:43:00","updated_at":"2018-02-27 15:46:21","questionName":"Relaciona","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":393869,"quiz_id":"19982","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-02-27 14:45:19","updated_at":"2018-02-27 15:34:23","questionName":"Els Macr\u00f3lids tenen funci\u00f3..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"Trobem la Azitromicina, Eritromicina i Claritromicina, no confondre amb la \"Neomicina\", ja que \u00e9s un Aminoglucosid amb terminaci\u00f3 similar. ","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
393877
0
25
block

Un antifùngic podría ser..

Select the correct answer(s).  

(0/0)
393876
0
25
none
393868
0
25
none
393879
0
25
none
393871
0
25
none
393873
0
120
none
393870
0
25
none
393874
0
25
none
393878
0
25
none
393866
0
25
none
393867
0
25
none
393872
0
25
none
393875
0
25
none
393891
0
120
none
393869
0
25
none