Extraterritoriella jurisdiktionsprinciper

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":69603,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 09:17:00","updated_at":"2016-05-21 09:17:00","questionName":"Realprincipen uppst\u00e4ller inga krav p\u00e5","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67491,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 15:53:12","updated_at":"2016-05-20 09:18:59","questionName":"D\u00e5 dubbel straffbarhet f\u00f6ruts\u00e4tts i Finland f\u00e5r det inte d\u00f6mas en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67485,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 15:49:16","updated_at":"2016-05-20 09:18:59","questionName":"Om en domstol i den fr\u00e4mmande staten kan d\u00f6ma ut ett straff f\u00f6r g\u00e4rningen under motsvarande omst\u00e4ndigheter kallas dubbel straffbarheten dubbel straffbarhet","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69501,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:14:26","updated_at":"2016-05-21 06:14:26","questionName":"Den aktiva personalitetsprincipen kan antingen vara en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69505,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:24:33","updated_at":"2016-05-21 06:24:33","questionName":"Som utg\u00e5ngspunkt b\u00f6r jurisdiktionsut\u00f6vning p\u00e5 basen av den passiva personalitetsprincipen vara","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69504,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:19:57","updated_at":"2016-05-21 06:19:57","questionName":"Till\u00e4mpningen av den passiva personalitetsprincipen i Finland kr\u00e4ver att g\u00e4rningen kan ge","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69502,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:15:47","updated_at":"2016-05-21 06:15:47","questionName":"Den passiva personalitetsprincipen kan antingen vara en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69610,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 09:27:22","updated_at":"2016-05-21 09:27:22","questionName":"Universalitetsprincipen till\u00e5ter att den","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67469,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 15:39:14","updated_at":"2016-05-20 09:18:59","questionName":"Extraterritoriell jurisdiktionsut\u00f6vning kr\u00e4ver s\u00e4rskild","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":67479,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-17 15:47:04","updated_at":"2016-05-20 09:18:59","questionName":"D\u00e5 g\u00e4rningstypen som s\u00e5dan \u00e4r straffbar enligt g\u00e4rningsortens lagstiftning kallas dubbel straffbarheten dubbel straffbarhet","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69503,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:17:07","updated_at":"2016-05-21 06:17:07","questionName":"Den passiva personalitetsprincipen innefattar","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69499,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:09:11","updated_at":"2016-05-21 06:09:11","questionName":"Folkr\u00e4ttsligt kan de extraterriotoriella jurisdiktionsprinciperna snarast betraktas som","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69507,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:29:17","updated_at":"2016-05-21 06:29:17","questionName":"Statens r\u00e4tt att skydda statliga eller offentliga intressen, det vill s\u00e4ga intressen som enbart kan innehas av staten sj\u00e4lv, omfattas av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69606,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 09:21:23","updated_at":"2016-05-21 09:21:23","questionName":"Brott som riktas mot Europeiska unionens intressen och institutioner inneb\u00e4r enligt","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69500,"quiz_id":"5226","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-21 06:10:39","updated_at":"2016-05-21 06:10:39","questionName":"Ett krav p\u00e5 att en g\u00e4rning ska vara straffbar i samtliga nationer \u00e4r ett krav p\u00e5","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
69603
0
600
block

Realprincipen uppställer inga krav på

Fill in the blanks  

(0/0)

67491
0
600
none
67485
0
600
none
69501
0
600
none
69505
0
600
none
69504
0
600
none
69502
0
600
none
69610
0
600
none
67469
0
600
none
67479
0
600
none
69503
0
600
none
69499
0
600
none
69507
0
600
none
69606
0
600
none
69500
0
600
none