EPDK TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":423331,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 06:01:51","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun S\u0131v\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f Petrol Gazlar\u0131 Piyasas\u0131 ile ilgili g\u00f6revleri a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423335,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 06:06:13","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurul Ba\u015fkan\u0131 ve Kurul \u00fcyeleri g\u00f6revde bulunduklar\u0131 s\u00fcre i\u00e7erisinde kim taraf\u0131ndan g\u00f6revden al\u0131n\u0131rlar?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":28,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423333,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 06:04:37","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna a\u015fa\u011f\u0131daki metinde bo\u015f b\u0131ral\u0131kan alanlara a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi gelmesi gelmelidir. Kurul \u00fcyeleri, g\u00f6reve ba\u015flamadan \u00f6nce maliki olduklar\u0131 Hazine M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lan bor\u00e7lanmaya ili\u015fkin menkul k\u0131ymetler d\u0131\u015f\u0131ndaki, elektrik ve do\u011fal gaz piyasalar\u0131nda faaliyet g\u00f6steren t\u00fczel ki\u015filere veya bunlar\u0131n i\u015ftiraklerine ait her t\u00fcrl\u00fc hisselerini ya da menkul k\u0131ymetlerini \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar s\u0131hri h\u0131s\u0131mlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131ndakilere, g\u00f6rev s\u00fcrelerinin ba\u015flamas\u0131ndan itibaren \u2026\u2026.. g\u00fcn i\u00e7inde satmak veya devretmek suretiyle elden \u00e7\u0131karmak zorundad\u0131r. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423328,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:59:15","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun Petrol piyasas\u0131 ile ilgili g\u00f6revleri a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423321,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:51:18","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Ba\u015fkan\u0131n g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423332,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 06:03:09","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurul \u00fcyelerinin g\u00f6rev s\u00fcrelerinin sona ermesinden itibaren ne kadar s\u00fcre ile elektrik ve do\u011fal gaz ile petrol ve LPG piyasalar\u0131nda faaliyet g\u00f6steren \u00f6zel hukuk h\u00fck\u00fcmlerine t\u00e2bi t\u00fczel ki\u015filiklerde ya da bunlar\u0131n i\u015ftiraklerinde g\u00f6rev alamaz?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423336,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 06:07:24","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurul Ba\u015fkan\u0131 ve Kurul \u00fcyeleri ka\u00e7 aydan fazla bir s\u00fcre ile hastal\u0131k, kaza veya ba\u015fka bir nedenle g\u00f6revlerini yapamaz durumda olurlarsa Bakanlar Kurulu taraf\u0131ndan g\u00f6revden al\u0131n\u0131rlar?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":29,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423322,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:52:32","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Ba\u015fkan\u0131n g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423330,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 06:00:41","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun S\u0131v\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f Petrol Gazlar\u0131 Piyasas\u0131 ile ilgili g\u00f6revleri a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423323,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:54:06","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun do\u011fal gaz piyasas\u0131 ile ilgili g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423325,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:55:25","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun do\u011fal gaz piyasas\u0131 ile ilgili g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423318,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:48:14","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423326,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:56:42","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun do\u011fal gaz piyasas\u0131 ile ilgili g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423327,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:58:00","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun Petrol piyasas\u0131 ile ilgili g\u00f6revleri a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423320,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:50:04","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
423331
0
120
block

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Kurulun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası ile ilgili görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


423335
0
120
none
423333
0
120
none
423328
0
120
none
423321
0
120
none
423332
0
120
none
423336
0
120
none
423322
0
120
none
423330
0
120
none
423323
0
120
none
423325
0
120
none
423318
0
120
none
423326
0
120
none
423327
0
120
none
423320
0
120
none