EPDK TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":423308,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:38:22","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurul \u00fcyeleri kim taraf\u0131ndan atan\u0131r? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423309,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:39:34","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423314,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:43:51","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423301,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:28:30","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurul Ka\u00e7 \u00fcyeden olu\u015fur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423302,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:29:16","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurul \u00fcyesi olmak i\u00e7in kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131nda ya da \u00f6zel sekt\u00f6rde en az ka\u00e7 y\u0131l deneyim sahibi ve mesle\u011finde temay\u00fcz etmi\u015f olmak laz\u0131m?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423304,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:31:44","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurul Ba\u015fkan\u0131 ve \u00fcyelerin g\u00f6rev s\u00fcreleri ka\u00e7 y\u0131ld\u0131r? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423311,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:40:36","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"11)\tEnerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423305,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:32:42","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Ba\u015fkanl\u0131k veya Kurul \u00fcyeliklerin, herhangi bir sebeple bo\u015falmas\u0131 nedeniyle bo\u015falan \u00fcyeliklere ka\u00e7 ay i\u00e7erisinde atama yap\u0131l\u0131r? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423303,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:30:44","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurul Ba\u015fkan\u0131 ve \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 kim g\u00f6revlendirilir? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423312,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:42:48","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423299,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:26:43","updated_at":"2018-04-03 16:52:15","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurumun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi bulunmamaktad\u0131r?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"3","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423306,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:33:28","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423316,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:46:54","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423315,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:45:28","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurulun g\u00f6revleri aras\u0131nda a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":423300,"quiz_id":"21413","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-04-03 05:27:48","updated_at":"2018-04-03 16:49:46","questionName":"Enerji Piyasas\u0131 D\u00fczenleme Kurumunun Te\u015fkilat ve G\u00f6revleri Hakk\u0131nda Kanuna g\u00f6re Kurumun ili\u015fkili oldu\u011fu Bakanl\u0131k hangisidir.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
423308
0
120
block

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Kurul üyeleri kim tarafından atanır?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


423309
0
120
none
423314
0
120
none
423301
0
120
none
423302
0
120
none
423304
0
120
none
423311
0
120
none
423305
0
120
none
423303
0
120
none
423312
0
120
none
423299
0
180
none
423306
0
120
none
423316
0
120
none
423315
0
120
none
423300
0
120
none