ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ SORULARI

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
417344
0
120
block

I. İletim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış için yapılacak fiyatlandırmaların ana esaslarını tespit etmek ve gerektiğinde ilgili lisans hükümleri doğrultusunda revize etmek II. Doğal Gaz Piyasası Kanununda yer alan lisans ve sertifikaların verilmesine ve bunların yürütülmesi ve iptaline ilişkin her türlü kararları almak ve uygulamak III. Elektronik haberleşme sektörünün; serbest rekabet ortamında gelişimini teşvik etmeye ve bilgi toplumuna dönüşümün desteklenmesini sağlamaya yönelik hedef, ilke ve politikaları belirlemek ve bu amaçla teşvik edici tedbirleri almak Soru:4628 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun görev ve yetkileri arasındadır?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


417352
0
120
none
417355
0
120
none
414549
0
120
none
414550
0
120
none
414551
0
120
none
414552
0
120
none
414553
0
120
none
414554
0
120
none
414555
0
120
none
414556
0
120
none
414557
0
120
none
414558
0
120
none
414559
0
120
none
414560
0
120
none