TEORI - TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":264595,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-13 04:12:43","updated_at":"2017-08-14 03:45:05","questionName":"\tPerkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen, teori yang dikemukakan salah satu kaum historis, yaitu? ","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264312,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-12 01:44:18","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"Investasi yang terjadi pada tahun tertentu akan menyebabkan peningkatan barang modal pada tahun berikutnya","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264593,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-13 04:08:06","updated_at":"2017-08-14 03:43:44","questionName":"Menurut salah satu tokoh historis , perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran (tukar-menukar) yang digunakan dalam masyarakat. Merupakan teori dikemukakan oleh? ","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264596,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-13 04:15:42","updated_at":"2017-08-20 05:05:16","questionName":"Perkembangan ekonomi ditinjau dari susunan organisasi dan idiologi masyarakat, teori dari? ","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264311,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-12 01:41:22","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"Teknologi yang digunakan sederhana, produksi rendah, kegiatan produksi tradisional. Ciri dari teori Rostow pada masa perekonomian?.","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264600,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-13 04:20:22","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"\tMasa Pertukaran dengan natura (barter), Masa pertukaran dengan uang dan Masa pertukaran dengan kredit\/giral. Tahap perkembangan pertumbuhan ekonomi menurut teori? ","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264597,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-13 04:16:36","updated_at":"2017-08-14 03:46:42","questionName":"Perkembangan ekonomi ditinjau dari tehnik berproduksi sebagai sumber penghidupan. Teor dari ? ","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264594,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-13 04:10:50","updated_at":"2017-08-14 03:44:38","questionName":"Peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara, merupakan teori yang dikemukakan oleh? ","questionTimeSeconds":"20","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264313,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-12 01:45:36","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"Faktor teknologi merupakan faktor yang paling berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264310,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-12 01:39:25","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"Siapa tokoh dalam teori pertumbuhan ekonomi dalam neoklasik?","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264601,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-13 04:22:14","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"Masa berburu atau mengembara, masa beternak atau bertani, masa bertani dan kerajinan, masa kerajinan industri dan perdagangan. Tahap perkembangan pertumbuhan ekonomi menurut teori? ","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264314,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-12 01:47:02","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"Pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264599,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-13 04:19:20","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"Zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajian dan pertukangan, zaman perekonomian kapitalis, tahapan pertumbuhan ekonomi teori dari? ","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264315,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-12 01:48:54","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"Pertumbuhan penduduk merupakan factor yang paling menentukan dalam pertumbuhan ekonomi","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":264598,"quiz_id":"13968","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-13 04:18:08","updated_at":"2017-08-13 04:23:37","questionName":"Rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa dan rumah tangga dunia, merupakan tahap pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh? ","questionTimeSeconds":"15","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
264595
0
20
block

Perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen, teori yang dikemukakan salah satu kaum historis, yaitu?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
264312
0
15
none
264593
0
20
none
264596
0
20
none
264311
0
15
none
264600
0
15
none
264597
0
20
none
264594
0
20
none
264313
0
15
none
264310
0
15
none
264601
0
15
none
264314
0
15
none
264599
0
15
none
264315
0
15
none
264598
0
15
none