Примене особина биномних коефицијената у доказима једнакости

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
192376
0
120
block

Одредити вредност збира:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
192377
0
120
none
192378
0
600
none
192379
0
600
none
192380
0
600
none