Din Felsefesi

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
155912
0
60
block

Din nedir?” sorusuna cevap verirken bu açıklama ile ortaya çıkan vahiy, Tanrı, mucize, ibadet, iman, peygamber gibi diğer dinsel kavramları da açıklamaya çalışır; insanlık tarihi boyunca ortaya çıkmış olan din ve çeşitli inanç biçimlerini tutarlı, sistemli ve eleştirel bir şekilde inceleme konusu yapan akım?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
155913
0
60
none
155914
0
60
none
155915
0
60
none
155916
0
60
none
155917
0
60
none
155918
0
60
none
155919
0
60
none
155920
0
60
none
155921
0
60
none
155922
0
60
none
155923
0
60
none
155924
0
60
none
155925
0
60
none
155926
0
60
none