Debiuto

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":367575,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:31:22","updated_at":"2018-01-26 16:31:22","questionName":"Nazwa jednego z standard\u00f3w zarz\u0105dzania projektami pochodzi od:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367641,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 17:02:15","updated_at":"2018-01-26 17:02:15","questionName":"Najwa\u017cniejsi interesariusze w przedsi\u0119biorstwie to","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367576,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:31:43","updated_at":"2018-01-26 16:31:43","questionName":". W najbardziej zaawansowanej formie outsourcing mo\u017ce prowadzi\u0107 do powstania","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367634,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:59:54","updated_at":"2018-01-26 16:59:54","questionName":"Wybierz najprostszy system informacyjny","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367567,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:29:30","updated_at":"2018-01-31 16:13:59","questionName":"W metodzie six sigma ekstremalna liczba produkt\u00f3w wadliwych w serii mo\u017ce wynosi\u0107","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/debiuto\/ysy.png","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367569,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:29:53","updated_at":"2018-01-31 16:05:14","questionName":"Produktywno\u015b\u0107 strukturalna:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367570,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:30:15","updated_at":"2018-01-26 16:30:15","questionName":"Do dyscypliny organizacji ucz\u0105cej si\u0119 w koncepcji P. Senge zalicza si\u0119:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367638,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 17:01:06","updated_at":"2018-01-26 17:01:06","questionName":"Struktura fraktalna charakteryzuje si\u0119:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367639,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 17:01:29","updated_at":"2018-01-26 17:01:29","questionName":"Teoria koszt\u00f3w transakcyjnych odgrywa podstawow\u0105 rol\u0119 w :","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367572,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:30:36","updated_at":"2018-01-26 16:30:36","questionName":"Do najwa\u017cniejszych zmian organizacyjnych wprowadzanych dzi\u0119ki reeingeeringowi zalicza si\u0119:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367573,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:31:00","updated_at":"2018-01-26 16:31:00","questionName":"Zwi\u0105zek podej\u015bcia procesowego z zarz\u0105dzaniem jako\u015bciom przejawia si\u0119 w:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367578,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:32:06","updated_at":"2018-01-26 16:32:06","questionName":"W metodzie six sigma uwagi koncentruj\u0105 si\u0119 na:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367637,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 17:00:42","updated_at":"2018-01-26 17:00:42","questionName":"Scrum jest to:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367566,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:29:06","updated_at":"2018-01-26 16:29:06","questionName":"W etapie delegowania uprawni\u0144, w cyklu Greinera wyst\u0119puje","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367636,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 17:00:18","updated_at":"2018-01-26 17:00:18","questionName":"Do podstawowych mechanizm\u00f3w ekonomicznej koordynacji zalicza si\u0119:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
367575
0
120
block

Nazwa jednego z standardów zarządzania projektami pochodzi od:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
367641
0
120
none
367576
0
120
none
367634
0
120
none
367567
0
120
none
367569
0
120
none
367570
0
120
none
367638
0
120
none
367639
0
120
none
367572
0
120
none
367573
0
120
none
367578
0
120
none
367637
0
120
none
367566
0
120
none
367636
0
120
none