COSTOS

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
429431
0
60
block

Els costos de consum de matèries primeres són costos relatius a:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
429436
0
180
none
429477
0
120
none
429430
0
60
none