China Provincial & AR Capitals

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
381975
0
60
block

Match the Capital to the Province

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

Anhui

Fujian

Gansu

Guangdong

Guizhou

Click and drag

Fuzhou

Hefei

Guiyang

Lanzhou

Guangzhou


381976
0
60
none
381977
0
60
none
381978
0
60
none
381979
0
60
none