χημεια ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":11281,"quiz_id":"1195","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-10-18 05:11:07","updated_at":"2015-10-18 05:11:07","questionName":"\u03a4\u03b1 \u03ac\u03c4\u03bf\u03bc\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03af\u03b4\u03b9\u03bf \u0396 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03b5\u03c4\u03af\u03bf \u0391 \u03b1\u03bd\u03c4\u03b9\u03c3\u03c4\u03bf\u03b9\u03c7\u03bf\u03cd\u03bd \u03c3\u03c4\u03bf \u03af\u03b4\u03b9\u03bf \u03ac\u03c4\u03bf\u03bc\u03bf","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":11275,"quiz_id":"1195","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2015-10-18 04:08:47","updated_at":"2015-10-18 04:11:54","questionName":"\u0394\u039f\u039c\u0397 \u03a4\u039f\u03a5 \u0391\u03a4\u039f\u039c\u039f\u03a5","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"3","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":11277,"quiz_id":"1195","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2015-10-18 04:28:16","updated_at":"2015-10-18 04:29:21","questionName":"\u0394\u039f\u039c\u0397 \u03a4\u039f\u03a5 \u0391\u03a4\u039f\u039c\u039f\u03a5 3","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":11280,"quiz_id":"1195","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-10-18 05:07:25","updated_at":"2015-10-18 05:07:25","questionName":"\u0397 \u03b4\u03b9\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ac \u0391-\u0396 \u03b9\u03c3\u03bf\u03cd\u03c4\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5 ","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":11278,"quiz_id":"1195","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-10-18 04:44:25","updated_at":"2015-10-18 05:03:30","questionName":"\u03a4\u03b1\u03b9\u03c1\u03b9\u03ac\u03be\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b9\u03c2 \u03bb\u03ad\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03b1\u03c0\u03bf \u03c4\u03b9\u03c2 \u03b4\u03c5\u03bf \u03c3\u03c4\u03ae\u03bb\u03b5\u03c2 , \u03bc\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c0\u03b9\u03bb\u03bf\u03b3\u03ae \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03c3\u03c3\u03b5\u03cd\u03b5\u03b9","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":11276,"quiz_id":"1195","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2015-10-18 04:19:04","updated_at":"2015-10-18 04:19:04","questionName":"\u0394\u039f\u039c\u0397 \u03a4\u039f\u03a5 \u0391\u03a4\u039f\u039c\u039f\u03a5 2","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":11279,"quiz_id":"1195","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-10-18 05:06:09","updated_at":"2015-10-18 05:06:09","questionName":"\u03a4\u03b9 \u03b5\u03bd\u03bd\u03bf\u03bf\u03cd\u03bc\u03b5 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03cc\u03c1\u03bf \u03bd\u03bf\u03c5\u03ba\u03bb\u03b5\u03cc\u03bd\u03b9\u03b1;","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":11282,"quiz_id":"1195","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-10-18 05:31:48","updated_at":"2015-10-18 05:33:13","questionName":"\u03a4\u03b1 \u03ac\u03c4\u03bf\u03bc\u03b1 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03ac\u03bd\u03b8\u03c1\u03b1\u03ba\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b5\u03b9\u03ba\u03cc\u03bd\u03b1\u03c2 \u03bb\u03ad\u03b3\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1\u03b9","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":"uploads\/chemeia\/images.png","position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
11281
0
30
block

Τα άτομα με τον ίδιο Ζ και διαφορετίο Α αντιστοιχούν στο ίδιο άτομο

Select the correct answer(s).  

(0/0)
11275
0
180
none
11277
0
120
none
11280
0
30
none
11278
0
30
none
11276
0
120
none
11279
0
30
none
11282
0
30
none