Čeština

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
446378
0
60
block

Press the card to flip it.

lyrická báseň o 2x4veršových a 2x3veršových slok (strof) spojených společnými rýmy

sonet

Did you get it right?

446380
0
60
none