Cardiovascular

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":396861,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 16:56:51","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"La Tensi\u00f3 sangu\u00ednia es..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"La tens\u00edo \u00e9s la for\u00e7a que exerceix el cor per expulsar la sang a traves de la valvula aortica, es requereix un m\u00ednim de 80 mmHg per obrir la valvula","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396866,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 17:04:11","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"El tractament de la HTA t\u00e9 3 objectius dels quals s\u00f3n..","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"El TEp es causat per coaguls en la sang, el s\u00edndrome hep\u00e0tic portal \u00e9s causat per destrucci\u00f3 hep\u00e0tica o obstrucci\u00f3 de vies biliars","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396901,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 17:23:19","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"Si adminsitrem un diur\u00e9tic que \u00e9s provable que aparegui...","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"Si et pares a pensar, excretem de forma habitual Ca, Ac \u00faric, K+, oer tant si augmentem la diuresis, aquest productes \u00e9s veuran eliminats de forma m\u00e9s rapida i per tant una disminuci\u00f3 d'aquest en el cos","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396894,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 17:19:50","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"Si administrem Seguril en una dosi elevada podem provocar..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"El Seguril causa ototoxicitat que \u00e9s pot traduir com a sordera, augmenta el seu efecte si administrem juntament amb una aminogluc\u00f3sid, digues un, va!","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":397099,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 19:48:33","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"El INR en una persona sana ha d'estar entre..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"En persones amb anticiagulants orals SEMPRE ha d'estar entre 2 i 3,5 de INRm ja que s'ha vist que \u00e9s el marge \u00f3ptim sense causar hemorragies ni coagulacions indesitjades","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396875,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2018-03-01 17:11:46","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"relaciona els diur\u00e9tics amb la seva efic\u00e0cia","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"L'efic\u00e0cia dep\u00e9n \u00e9s el poder del f\u00e0rmac per aconseguir l'acci\u00f3 perseguida","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396879,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 17:14:07","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"Els diur\u00e9tics de Nansa s'utilitzen per a..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"El seguril \u00e9s un diur\u00e9tics de Nansa molt potent utilitzat per IC, IR i Edemes aguts","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396862,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2018-03-01 16:59:04","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"Considerem HTA a partir d'una Tensi\u00f3 sist\u00f3lica de...","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"Una Tensi\u00f3 sostinguda en el temps superior a 140 mmHg \u00e9s un criteri d'inclusi\u00f3 en la HTA","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396871,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2018-03-01 17:08:36","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"Relaciona els diferens f\u00e0rmacs amb la seva fam\u00edlia corresponent","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":397072,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2018-03-01 19:37:42","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"Relaciona el f\u00e1rmac amb l'element que bloquejen","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"Els bloquejants de Na redueixen la velocitat de conducci\u00f3 i excitabilitat card\u00edaca, Els de K actuen sobre el ritme cardiac, els de Ca sobre la contractibilitat i els Beta Adren\u00e9rgics sobre el ritme d'impuls.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":397084,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 19:43:00","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"Si tenim una sobre administraci\u00f3 d'Enoxaparina podem donar per contrarestar..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"Es \"l'antidot\" de la heparina, IMPORTANT: No actua sobre la cascada de factors de coagulaci\u00f3, sin\u00f3 sobre la Trombina formadora de coaguls, per tant la vitamina K, aqu\u00ed no servira.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396906,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 17:26:01","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"la cascada terap\u00e9utica es..","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"Nomes \u00e9s en casos que el professional prescriptor desconeix una reaccio adversa produ\u00efda per un farmac i prescriu un altre creient que no tenen relaci\u00f3 entre s\u00ed","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":397091,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 19:44:54","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"Un antagonista del acenocumarol es..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"Si hi ha sobredosis de Sintrom (acenocumarol) s'administra Konakion (vitamina K), \u00e9s un medidcament que pots\/hauries de trobar en l'estoig de mesurar el INR al CAP","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":397102,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-01 19:50:17","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"la Estreptoquinasa i la Uroquinasa s\u00f3n..","questionTimeSeconds":"25","questionTimeMinutes":"0","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"Destrueixen o inhibeixen la formaci\u00f3 de fibrinogen, aconseguint que no hi hagi cascada de coagulaci\u00f3","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":396870,"quiz_id":"20075","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2018-03-01 17:08:36","updated_at":"2018-03-01 19:51:02","questionName":"Relaciona els diferens f\u00e0rmacs amb la seva fam\u00edlia corresponent","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
396861
0
25
block

La Tensió sanguínia es..

Select the correct answer(s).  

(0/0)


396866
0
30
none
396901
0
30
none
396894
0
25
none
397099
0
25
none
396875
0
60
none
396879
0
25
none
396862
0
25
none
396871
0
120
none
397072
0
120
none
397084
0
25
none
396906
0
30
none
397091
0
25
none
397102
0
25
none
396870
0
120
none