Cardiac Health

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
336915
0
120
block

Fatturi ohra li jzidu ir-riskju ta problemi tal-qalb

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

Dijabete

Pressjoni gholja

Depression

Stress

Click and drag

L-ormoni ikawzati min dan, jwasslu ghal riskju gholi ta trombosi

Jista jwassal ghal nuqqas ta osignu fid-demm

livell gholi ta zokkor, li jimblokka l-arterji u jnaqqas ic-cirkulazzjoni fl-estremitajiet tal-gisem

Jwassal lin-nies biex jghamlu decizjonijiet hziena ghal-sahhitom


336926
0
120
none
336941
0
120
none
336695
0
120
none
336704
0
120
none
336708
0
180
none
336730
0
120
none
336756
0
120
none
336766
0
180
none
336773
0
180
none
336779
0
120
none
336793
0
180
none
336798
0
120
none
336806
0
120
none
336858
0
180
none