Cahier d' exercices: 7 Cultiver ses relations

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
48707
0
1200
block

7/5 Preklad

Fill in the blanks  

(0/0)Sformuluj odpoveď.

Počúvaš ho často?

Nie, nepočúvam ho často.

Vidíš ho osamote?

Nie, nevidím ho osamote.

Pozve ťa v nedeľu?

Nie, nepozve ma v nedeľu.

Stále ju hľadá?

Nie, už ju viac nehľadá.

Hovorila s vami?

Áno, hovorila so mnou.

Volal si mi?

Nie, nevolal som ti.48680
0
1200
none
48678
0
1200
none
48677
0
1200
none
48676
0
1200
none