Byte och gåva

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":68489,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 11:14:28","updated_at":"2016-05-19 11:14:28","questionName":"Om egendom som ska ges i g\u00e5va f\u00f6rvaras hos tredje man, liksom om g\u00e5van avser en icke l\u00f6pande fordran p\u00e5 tredje man, kr\u00e4vs","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68474,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 10:37:36","updated_at":"2016-05-19 10:37:36","questionName":"I de s\u00e4llsynta fall d\u00e4r tv\u00e5 fastighets\u00e4gare g\u00f6r ett byte, torde man undvika att l\u00e4gga upp aff\u00e4ren som ett byte, med tanke p\u00e5 att viss","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68485,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 11:00:01","updated_at":"2016-05-19 11:00:01","questionName":"G\u00e5vol\u00f6ften kan \u00e5terkallas ut\u00f6ver en generell regel i avtalslagen i f\u00f6ljande tv\u00e5 fall:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68491,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 11:24:53","updated_at":"2016-05-19 11:24:53","questionName":"Betr\u00e4ffande g\u00e5va av fast egendom g\u00e4ller motsvarande","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68479,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 10:51:29","updated_at":"2016-05-19 10:52:25","questionName":"Fr\u00e5nsett undantag \u00e4r givaren av l\u00f6s egendom","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68482,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 10:55:22","updated_at":"2016-05-19 10:55:22","questionName":"\u00c4ven om l\u00f6ftet av givaren av l\u00f6s egendom gjorts bindande genom","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68490,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 11:16:37","updated_at":"2016-05-19 11:16:37","questionName":"En g\u00e5va av en s\u00e5dan fordran som givaren har p\u00e5 mottagaren anses vara","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68476,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 10:44:29","updated_at":"2016-05-19 10:44:29","questionName":"Oner\u00f6sa f\u00e5ng kr\u00e4ver en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68475,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 10:40:39","updated_at":"2016-05-19 10:40:39","questionName":"D\u00e5 man byter fastigheter med varandra rekommenderas att","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68486,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 11:04:59","updated_at":"2016-05-19 11:04:59","questionName":"I och f\u00f6r sig bindande g\u00e5vol\u00f6ften saknar verkan mot","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68487,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 11:09:55","updated_at":"2016-05-19 11:09:55","questionName":"Betr\u00e4ffande l\u00f6s\u00f6ren och vissa v\u00e4rdepappar (presentationspapper, som l\u00f6pande skuldebrev och aktiebrev) sker fullbordan av g\u00e5va genom","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":68477,"quiz_id":"5287","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-19 10:45:40","updated_at":"2016-05-19 10:45:40","questionName":"Till motsats till k\u00f6p och byte, \u00e4r g\u00e5vor","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
68489
0
600
block

Om egendom som ska ges i gåva förvaras hos tredje man, liksom om gåvan avser en icke löpande fordran på tredje man, krävs

Fill in the blanks  

(0/0)som ska komma från

Dock om det finns ett skriftligt eller offentligt löfte kan den68474
0
600
none
68485
0
600
none
68491
0
600
none
68479
0
600
none
68482
0
600
none
68490
0
600
none
68476
0
600
none
68475
0
600
none
68486
0
600
none
68487
0
600
none
68477
0
600
none