БІОЛОГІЯ

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
100703
0
0
block

Згiдно з моделлю подвiйної спiралi ДНК, запропонованої Уотсоном i Крiком, було встановлено, що один iз ланцюгiв зберiгається при реплiкацiї, а iнший синтезується комплементарно першому. Як називається цей спосiб реплiкацiї?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


100704
0
120
none
100705
0
120
none
100706
0
120
none
100707
0
120
none