BIOLOGIJA 1. letnik

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":9124,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:44:01","updated_at":"2015-09-22 13:44:01","questionName":"Kateri sta osnovni lastnosti \u017eivega (od njiju so odvisne ostale lastnosti)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9118,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:33:49","updated_at":"2015-09-22 13:33:49","questionName":"Kaj je znanost?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9116,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:30:53","updated_at":"2015-09-22 13:30:53","questionName":"Katere vrste raziskav so uporabne takoj?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9111,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:20:36","updated_at":"2015-09-22 13:20:36","questionName":"Katera od na\u0161tetih ved ni naravoslovna?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9119,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:35:23","updated_at":"2015-09-22 13:35:23","questionName":"Kaj je stroka?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9120,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:36:52","updated_at":"2015-09-22 13:36:52","questionName":"Kdo je o\u010de biologije?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9126,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:46:08","updated_at":"2015-09-22 13:46:08","questionName":"Kateri so 4 osnovni \u017dIVLJENJETVORNI ali BIOGENI ELEMENTI?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9117,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:32:31","updated_at":"2015-09-22 13:32:31","questionName":"Kaj je veda?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9115,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"3","created_at":"2015-09-22 13:29:15","updated_at":"2015-09-22 13:29:15","questionName":"Postavi v pravilni vrstni red od najmanj\u0161e enote do najve\u010dje!","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"5","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9112,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-22 13:26:03","updated_at":"2015-09-22 13:26:03","questionName":"Pove\u017ei z razlagami!","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"5","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9113,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-22 13:26:07","updated_at":"2015-09-22 13:26:07","questionName":"Pove\u017ei z razlagami!","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"5","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9122,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:39:57","updated_at":"2015-09-22 13:39:57","questionName":"Kaj je DORMANCA?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9121,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:38:29","updated_at":"2015-09-22 13:38:29","questionName":"Kateri je POSREDEN indikator za CO2?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9125,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:45:51","updated_at":"2015-09-22 13:45:51","questionName":"Kateri so 4 osnovni \u017dIVLJENJETVORNI ali BIOGENI ELEMENTI?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":9123,"quiz_id":"926","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-22 13:42:15","updated_at":"2015-09-22 13:42:15","questionName":"Kaj je sodavica?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
9124
0
120
block

Kateri sta osnovni lastnosti živega (od njiju so odvisne ostale lastnosti)?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


9118
0
120
none
9116
0
120
none
9111
0
120
none
9119
0
120
none
9120
0
120
none
9126
0
120
none
9117
0
120
none
9115
0
300
none
9112
0
300
none
9113
0
300
none
9122
0
120
none
9121
0
120
none
9125
0
120
none
9123
0
120
none